Jan Muës

Jan Muës
schilderkunst en tekenen
Oude Werkhuizen Stad Aarschot, Zone 3 Ten Drossaerde 1, 3200 Aarschot
0476 95 28 53 - jan.mues@scarlet.be
www.janmues.be

Jan Muës heeft een geheel eigen artistieke stijl, waarmee hij het leven schenkt aan magischrealistische schilderijen en tekeningen.
Speels, ironisch en verhalend zijn maar enkele van de kenmerken die zijn werk typeren. Elk schilderij vertelt een verhaal dat op Jans eigen belevenissen en ervaringen gebaseerd is.