Hilde Hermans

Hilde Hermans
beeldhouwen en grafiek
Oude Werkhuizen Stad Aarschot, Zone 1 Ten Drossaerde 1, 3200 Aarschot
0473 30 39 85 - hildehermans8@gmail.com
hildehermans.blogspot.com

Het vertrekpunt van Hildes inspiratie is de reis van de mens naar het onverklaarbare. De vergankelijkheid van het leven.. een creatie van bevreemdende portretten en objecten.