De Cock Wilfried

Beeldhouwen

Een zelfstandig kunstenaar die leeft en werkt voor en van de kunst. De kunstwerken van Wilfried ontstaan gevoelsmatig en zijn dikwijls onbewust autobiografisch. Daardoor raakt hij dikwijls de gevoelige kant van zijn bezoekers. Dat gebeurt omdat hij eerlijk is in zijn creaties en hij zijn ziel en leven bloot legt. Iedereen mag in zijn kunstwerken kruipen en daardoor iets in zichzelf of de kunstenaar zijn binnenste voelen.

  • Meyerveldstraat 63, Rillaar
  • 0497 66 94 92